Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr mořský
starší označení pro mořskou brízu.
slov: morský vietor  1993-a2
podpořila:
spolupracují: