Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr glaciální
slov: glaciálny vietor; něm: Gletscherwind m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: