Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

viskozita turbulentní
slov: turbulentná viskozita; něm: turbulente Viskosität f, turbulente Wirbelviskosität f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: