Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vidmo
viz glórie.
angl: glory  2014
podpořila:
spolupracují: