Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

viditelnost výborná
(mimořádná) v klimatologii na stanicích s neomezeným obzorem viditelnost nejméně 50 km. Např. na Milešovce (837 m n. m.) se v období 1951–1960 vyskytovala prům. 34 dnů za rok.
angl: exceptional visibility  0000
podpořila:
spolupracují: