Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

viditelnost letová
viditelnost pozorovaná n. měřená z letícího letadla. V oblacích druhu cirrus, cirrostratus a cirrocumulus bývá několik stovek m, v oblacích druhu altocumulus a altostratus desítky až stovky m a v základnách oblaků druhu cumulonimbus klesá někdy až na 10 m. V. 1. se snižuje zejm. pod vrstvami inverzí teploty vzduchu vlivem prachu, kouře a vodní páry. Ve vysokých vrstvách troposféry a ve stratosféře lze v. 1. určovat podle barvy oblohy a jasu hvězd.
angl: flight visibility  0000
podpořila:
spolupracují: