Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

větry západní hodné
angl: brave west winds  0000
podpořila:
spolupracují: