Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

variograf
Termín se skládá z lat. varius „různorodý, pestrý“ a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: variograph; slov: variograf; něm: Variograph m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: