Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

variograf
angl: variograph; slov: variograf; něm: Variograph m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: