Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

uhlovodíky polycyklické aromatické
viz PAH.
angl: polycyclic aromatic hydrocarbons slov: polycyklické aromatické uhľovodíky  2017
podpořila:
spolupracují: