Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

uhlovodíky aromatické polycyklické
viz PAH.
angl: polycyclic aromatic hydrocarbons; slov: polycyklické aromatické uhľovodíky; něm: polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe m/pl, (PAK/PAH)  2017
podpořila:
spolupracují: