Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

událost povětrnostní extrémní
slov: extrémna poveternostná udalosť něm: extremes Wetterereignis n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: