Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

typ kouřové vlečky
slov: typ dymovej vlečky; něm: Ausbreitungstyp der Rauchfahne m?  1993-a1
podpořila:
spolupracují: