Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

typ kouřové vlečky
slov: typ dymovej vlečky něm: Ausbreitungstyp der Rauchfahne m?  1993-a1
podpořila:
spolupracují: