Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

turbulence geostrofická
turbulence uplatňující se ve velkoprostorovém proudění v atmosféře, jež má charakter blízký geostrofickému proudění. V tomto proudění jsou zpravidla splněny podmínky nadkritického Reynoldsova čísla, a existuje zde tedy plně turbulentní charakter proudění, který však nesouvisí s lokálními faktory menších měřítek, než je měřítko synoptické.
angl: geostrophic turbulence slov: geostrofická turbulencia  2014
podpořila:
spolupracují: