Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tříštění vodních kapek
rozpad kapek a vznik malých kapalných fragmentů vlivem hydrodynamické nestability padajících velkých kapek nebo při přechodných srážkách kapek. První případ se označuje jako spontánní tříštění kapek a druhý jako tříštění kolizní.
angl: water drop splitting slov: trieštenie vodných kvapiek něm: Zerplatzen von Wassertropfen n  2014
podpořila:
spolupracují: