Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tříštění vodních kapek
rozpad kapek a vznik malých kapalných fragmentů vlivem hydrodynamické nestability padajících velkých kapek nebo při přechodných srážkách kapek. První případ se označuje jako spontánní tříštění kapek a druhý jako tříštění kolizní.
angl: water drop splitting; slov: trieštenie vodných kvapiek; něm: Zerplatzen von Wassertropfen n  2014
podpořila:
spolupracují: