Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

třídění
viz klasifikace.
slov: triedenie; něm: Einteilung f, Klassifikation f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: