Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

trojbod
zřídka užívané syn. bod trojný.
angl: triple point; něm: Dreiphasenpunkt m, Tripelpunkt m  2017
podpořila:
spolupracují: