Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tloušťka oblaku
slov: hrúbka oblaku; něm: Mächtigkeit einer Wolke f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: