Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tloušťka oblaku
slov: hrúbka oblaku něm: Mächtigkeit einer Wolke f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: