Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlak barometrický
syn. tlak vzduchu.
angl: barometric pressure; slov: barometrický tlak  1993-a1
podpořila:
spolupracují: