Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlak adiabatický kondenzační
tlak vzduchu, při němž se vlhký vzduch v průběhu adiab. rozpínání stává nasyceným. V. t. děj adiabatický.
angl: adiabatic condensation pressure, condensation pressure  0000
podpořila:
spolupracují: