Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tivano
Jedná se o místní italský název pro vítr vanoucí v oblasti Comského jezera, který snad vznikl z franc. spojení petit vent „mírný vítr“.
angl: tivano; slov: tivano; něm: Tivano m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: