Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

termograf dálkový
termograf upravený pro dálkové met. měření teploty. V. t. teploměr dálkový
angl: distant recording thermometer, distant thermograph  0000
podpořila:
spolupracují: