Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplo vypařování latentní
angl: latent heat of vaporization; slov: latentné teplo vyparovania; něm: Verdampfungswärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: