Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplo vypařování latentní
angl: latent heat of vaporization slov: latentné teplo vyparovania něm: Verdampfungswärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: