Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplo tuhnutí latentní
angl: latent heat of fusion; slov: latentné teplo tuhnutia; něm: Gefrierwärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: