Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplo tuhnutí latentní
angl: latent heat of fusion slov: latentné teplo tuhnutia  1993-a1
podpořila:
spolupracují: