Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota vlhká adiabatická
angl: pseudo wet-bulb temperature slov: adiabatická vlhká teplota  1993-a1
podpořila:
spolupracují: