Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota vlhká adiabatická
angl: pseudo wet-bulb temperature, adiabatic wet-bulb temperature; slov: adiabatická vlhká teplota; něm: Pseudofeuchttemperatur f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: