Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota tuhnutí
syn. bod tuhnutí.
slov: teplota tuhnutia; něm: Gefrierpunkt m  2017
podpořila:
spolupracují: