Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

centrum meteorologické regionální
(RMC) jeden z prvků světového systému pro zpracování dat. Má za povinnost vykonávat pro potřeby národních met. center ležících v oblasti jeho odpovědnosti tyto funkce: a) vydávat analýzy a prognózy přízemních i výškových povětrnostních podmínek; b ) zpracovávat a archivovat zákl. meteorologické informace; c) publikovat podle požadavků vybraná data; d) archivovat meteorologické mapy a zpracovávat data z oblasti své odpovědnosti pro vědecké a výzk. účely; e ) zabezpečovat odb. výcvik met. personálu; f) podporovat výzkum věd o atmosféře. C. m. r. zprav. plní současně i povinnosti regionálního telekomunikačního centra. Pro ČSFR plní funkce c. rn. r. Světové meteorologické centrum v Moskvě.
angl: Regional Meteorological Center; něm: regionales meteorologisches Zentrum n  0000
podpořila:
spolupracují: