Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota normální
slov: normálna teplota  1993-a1
podpořila:
spolupracují: