Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota normální
slov: normálna teplota  1993-a1
podpořila:
spolupracují: