Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplo tání latentní
angl: latent heat of fusion; slov: latentné teplo topenia; něm: Schmelzwärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: