Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota kondenzační adiabatická
angl: adiabatic condensation temperature  0000
podpořila:
spolupracují: