Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota kondenzační adiabatická
angl: adiabatic condensation temperature  0000
podpořila:
spolupracují: