Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

centrum letové informační
viz pracoviště meteorologické výstražné služby.
angl: flight information centre; něm: Flugberatungszentrum n  0000
podpořila:
spolupracují: