Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplo sublimační latentní
angl: latent heat of sublimation; slov: latentné sublimačné teplo; něm: Sublimationswärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: