Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplo sublimační latentní
angl: latent heat of sublimation slov: latentné sublimačné teplo něm: Sublimationswärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: