Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplo specifické
dříve používaný termín pro teplo měrné.
slov: špecifické teplo; něm: spezifische Wärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: