Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplo skupenské
angl: latent heat slov: skupenské teplo něm: latente Wärme f, Phasenumwandlungswärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: