Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplo skupenské
angl: latent heat; slov: skupenské teplo; něm: latente Wärme f, Phasenumwandlungswärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: