Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr maximo-minimální
angl: Six thermometer slov: maximo-minimálny teplomer něm: Minimum-Maximum-Thermometer n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: