Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teploměr maximo-minimální
angl: Six thermometer; slov: maximo-minimálny teplomer; něm: Minimum-Maximum-Thermometer n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: