Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr extrémní
souhrnné označení pro maximální a minimální teploměr.
angl: extreme thermometer slov: extrémny teplomer něm: Extremthermometer n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: