Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teploměr extrémní
souhrnné označení pro maximální a minimální teploměr.
angl: extreme thermometer; slov: extrémny teplomer; něm: Extremthermometer n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: