Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplo kondenzační latentní
angl: latent heat of condensation  0000
podpořila:
spolupracují: