Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplo depoziční latentní
angl: latent heat of deposition  0000
podpořila:
spolupracují: