Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

centrum analýzy
středisko, provádějící sběr, distribuci, zhodnocení, kreslení a analýzy met. dat urč. zaměření. Některá centra zpracovávají a vydávají i met. předpovědi. V. t. centrum meteorologické národní, regionální, světové.
angl: analysis center; něm: Analysenzentrum n  0000
podpořila:
spolupracují: