Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorie Milankovičova
viz teorie paleoklimatu astronomická.
angl: Milankovic theory  0000
podpořila:
spolupracují: