Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorie cyklogeneze advekční
slov: advekčná teória cyklogenézy; něm: Advektionstheorie der Zyklogenese f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: