Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teorie cyklogeneze advekční
slov: advekčná teória cyklogenézy něm: Advektionstheorie der Zyklogenese f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: