Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém předpovědí oblastní (AFS)
soustava met. pracovišť, která se vzájemně doplňují při meteorologickém zabezpečení letectva v dané oblasti mapovými a tabelárními informacemi o skutečných i předpovídaných parametrech stavu ovzduší a o jejich časově prostorovém rozložení. Systém AFS se budoval v rámci Světové služby počasí. V Evropě jej tvoří příslušné složky regionálních meteorologických center, umístěných v Bracknellu, Moskvě, Offenbachu, Římě a Stockholmu.
angl: Area Forecast System  0000
podpořila:
spolupracují: