Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

systém p
viz p-systém.
angl: p system slov: systém p něm: p-System n , p-Koordinaten f/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: