Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém p
viz p-systém.
angl: p system; slov: systém p; něm: p-System n, p-Koordinaten f/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: