Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém faksimilového vysílání z družic (WEFAX)
systém předávání met. obrázků (snímků) z geosynchronních meteorologických družic pro širší okruh uživatelů, obv. retranslační metodou po předchozím zpracování v pozemním řídícím středisku. Vysílají se obrázky (snímky) celého viditelného zem. disku n. jen jeho částí. Pro různé potřeby a pro uživatele s rozdílnou pozemní přijímací aparaturou jsou údaje vysílány buď formou vysoce rozlišovacího přenosu (HR FAX), n. přenosu s nízkým rozlišením (LR FAX). Druhý způsob bývá používán zejm. pro obecnou uživatelskou potřebu, jako např. námořní službu, dopravu, státní služby a soukromníky. V. t. přenos obrázků faksimilový, mapa faksimilová.
angl: High resolution facsimile, low resolution facsimile  0000
podpořila:
spolupracují: