Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém detekce blesků
slov: systém pre detekciu bleskov; něm: Blitzortungssystem n  2014
podpořila:
spolupracují: