Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém anemometru miskový
do nástupu ultrasonických anemometrů byl čidlem většiny anemometrů a anemografů, někdy se označuje jako miskový kříž anemometru. Viz též anemometr miskový.
angl: cup wheel; slov: miskový systém anemometra  0000
podpořila:
spolupracují: