Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

symbol kódu
písmeno n. skupina písmen určujících v met. kódu místo pro dosazení naměřených a pozorovaných met. prvků a jevů. V. t. písmeno kódu.
angl: code symbol  0000
podpořila:
spolupracují: