Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

světlo noční oblohy
jas oblohy v bezměsíční jasné noci, způsobený odraženým světlem od zem. povrchu, mnohonásobně rozptýleným slunečním zářením, zvířetníkovým světlem, světlem hvězd a svitem oblohy.
angl: night sky radiation, nightglow  0000
podpořila:
spolupracují: