Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

světlo Eliášovo
slov: Eliášove svetlo  1993-a1
podpořila:
spolupracují: