Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stupnice modře oblohy Linkeho
stupnice devíti standardních barevných odstínů modři od bílé po ultramarínovou sloužící k odhadu stupně modře oblohy. Kromě bílé využívá Linkeho stupnice osm karet s různými odstíny modři, číslované sudými čístlicemi od 2 do 16. Liché číslice se užívají pokud pozorovatel stanoví, že barva oblohy má odstín ležící mezi dvěma odstíny základní stupnice. V ČR se nepoužívá.
angl: Linke blue sky scale slov: Linkeho stupnica modrosti oblohy něm: Linke-Blauskala f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: