Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stupnice Ångströmova
angl: Ängström scale slov: Ängströmova stupnica něm: Angström-Skala f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: