Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

střed atmosféry akční
slov: akčný stred atmosféry  1993-a1
podpořila:
spolupracují: